İlimiz, Kelkit İlçesi, Kaş Köyü sınırları içerisinde bulunan 114 ada 40 parsel numaralı taşınmaz üzerinde parsel maliki tarafından yapılacak olan akaryakıt ve servis istasyonu alanına yönelik hazırlanan NİP-4494,1 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-4495,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı İl Genel Meclisi’nin 03/05/2018 tarih ve 61 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
 
Adı geçen alana ait imar planı, Gümüşhane İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Hizmet Binası’nda bulunan İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü katındaki ilan asma panolarında askıya çıkarılmıştır.
 
Söz konusu ilan, 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre çıkarılmış olup, 8/b maddesine göre 30 (otuz) gün süreyle askıda kalacak olup, itirazlar askı süresi içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’ne yapılabilir. 21/05/2018
 
 
Başlangıç Tarihi : 21/05/2018
Bitiş Tarihi : 19/06/2018
 
EKLER: