Misyon & Vizyon
Misyonumuz
Gümüşhane ilinde; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde; imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında yerine getirmektir.

Kısaca: hesap verilebilir, demokratik, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla; vatandaşlara en yakın yerlerde ve uygun yöntemlerle, insan ve çevre odaklı, gerektiğinde sivil toplun örgütleri ve diğer kamu kuruluşlarıyla birlikte hareket ederek, mahalli, müşterek nitelikte olmak üzere, bütçe imkânları ve önceliklerini de dikkate alarak, kanunlarla verilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmektir.
Vizyonumuz
İnsanlarımızın yaşam kalitesi ve refah düzeyini yükseltmek, köyler ve kent arasındaki gelişmişlik farkını en aza indirmek, toplumun yaşadıkları yerden dolayı mutluluk duyduğu, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bölgenin gelişmiş illeri arasında olmak için;
İhtiyaçlara duyarlı, kısır çekişmelerden ve politik kaygılardan uzak bir karar alma ve uygulama sistemine sahip, güleryüzlü personel ve yönetici kadrolar ile takım ruhunun oluşturulduğu bir hizmet kuruluşu olmaktır.
Kısaca; Gümüşhane’yi, insanların severek yaşadıkları bir il haline getirmektir.