Özgeçmiş:
1954 yılında Gümüşhane'nin Merkeze bağlı Süle köyünde doğdu. İlköğrenimini aynı köyde, orta öğrenimini Gümüşhane’de tamamladıktan sonra 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Sulama ve Makine Bölümünden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
1980 yılında Muş ilinde Mülga Topraksu Baş Mühendisliğinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak göreve başladı. 1985 yılında yeni kurulan Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde Sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürü ve 1991-1995 yıllarında Mülga Köy Hizmetlerinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.
1995 yılında Gümüşhane Mülga Köy Hizmetleri Müdürlüğüne naklen atandı. Burada 2002-2007 yılları arasında Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. İl Özel İdaresinde Tarım Hizmetleri Müdürlüğünü yürütmekte iken İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığına vekaleten atandı.
İngilizce bilen Kocaman, evli ve 6 çocuk babası olup, sulama göletleri konusunda yurt içi ve yurt dışı kurs ve seminer sertifikalarına sahiptir.
Görev Tanımı:
Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yapmak, Birim Müdürleri ve İlçe Özel İdare Müdürlükleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, İdarenin bankalardaki hesaplarını takip ederek, değerlendirmeler yapmak ve Genel Sekreter adına tüm iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesine yardımcı olmak, birimlerin çalışma yönetmelik taslaklarını hazırlamak, stratejik plan hazırlama çalışmalarını yürütmek ve amirler tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Bağlı Birimler:
1-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
2-Plan Proje Müdürlüğü
3-İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
4-Tarım Hizmetleri Müdürlüğü